+3636554090

Gyakornokok alkalmazása a Szikra Ajtó-Ablak Kft-nél

A Szikra Ajtó-Ablak Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a Szikra Ajtó-Ablak Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2018-03153 azonosítószámú pályázata során 21 806 136 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson. A projekt keretében 5 fő fiatal munkavállaló foglalkoztatására került sor a cég székhelyén. A támogatás mértéke: 100%

A felvett fiatalok közül 3 fő asztalosként és 1 fő általános irodai asszisztensként 1 fő anyagnyilvántartóként került foglalkoztatásra 2018. 07. 16. és 2020. 02. 14. közötti időszakban. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér és járulék költségeire, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 2 fő szakember került kijelölésre, akik vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltöttek be a fiatalok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolattartás történt az Egri Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott 9 hónap alatt a fiatalok megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalkozást.

A gyakornokok felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezte a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt eredményeként 5 fő gyakornok, valamint 2 fő vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása történt.

A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javult foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projekt 2018. 07. 16-án kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2020. 02. 14-én került sor.